Friday, 18 November 2011

Matematik Tahun 1


Rancangan Tahunan Matematik Tahun 1 .MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
1
1.      NOMBOR BULAT (0 – 9)
1.1  Menyatakan kuantiti secara intuitif.
i          Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara :
a)      Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek.
b)      Membandingkan dua kumpulan secara padanan.
c)      Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

2

1.2  Menama dan menentukan nilai.
i          Menamakan nombor hingga 10.
a)      Membilang objek dalam kumpulan.
b)      Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
c)      Membandingkan dua kumpulan objek untuk kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
d)     Menamakan angka.

ii    Menentukan nilai nombor hingga 10
a)      Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar , garis nombor dan abakus 4 : 1 .
b)      Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
c)      Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”.
d)     Menyusun kumpulan objek, kad gambar dank ad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
e)      Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak diantaranya.

3

1.3  Menulis nombor.
i          Menulis nombor hingga 10 dalam :
a)      Angka
b)      Perkataan


MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
4

1.4  Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.
i          Membilang nombor dalam lingkungan 10 secara :
a)      Satu-satu
b)      Dua-dua
      tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek
      dan garis nombor.

ii    Melengkapkan sebarang rangkaian
      nombor dalam lingkungan 10
      secara :
a)      Satu-satu
b)      Dua-dua
      tertib menaik dan menurun.

5


2.1  Mengenal pasti pasangan nombor           untuk membentuk satu nombor yang       berkaitan.
  i.  Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.
 ii.  Menyebut jumlah dua nombor.
iii.  Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.

6


2.2  Mengenal simbol.

  i.  Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah.
 ii.  Memperkenalkan simbol tambah dan sama dengan.
iii.  Menggunakan simbol tambah dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.


MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
7

2.3      Tambah dalam lingkungan 100.

 i.  Tambah dalam lingkungan fakta asas:
     a)  Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
d)     Menggunakan strategi tertentu bagim membina dan menyatakan fakta asas tambah.

e)      Menggunakan abacus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah.

ii.  Tambah dalam lingkungan 10:
a)      Melaksanakan pengiraan tambah menggunakan abacus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah.

b)      Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan.
  
8

2.4      Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi tambah.
  i.  Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 10.
 ii.  Menyelesaikan masalah tambah melalui situasi atau model situasi.
iii.  Menyelesaikan masalah tambah yang  melibatkan situasi harian,
MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
9

2.2 Mengenal Simbol
(i)   Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang      releven dalam konteks tambah dan tolak
(ii)  memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak, dan sama dengan.
(iii) menggunakan simbol tambah, tolak, dan sama dengan bagi       menulis ayat matematik, berdasarkan situasi yang diberi.


10

2.3 Tolak dalam lingkungan dalam nombor 1 hingga 9
i)     Tolak dalam lingkungan fakta asas
a)      Menyatakan secara spontan fakta asas tolak
b)      Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah
c)      Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tolak
d)     Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tolak

ii)     Tolak dalam 1 hingga 9
a)      Melaksanakan pengiraan tolak
b)      Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tolak
c)      Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penolakan11

2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tolak
i)          Mereka cerita masalah tolak dalam lingkungan 1 hingga 9
ii)        Menyelesaikan masalah tolak melalui simulasi atau model situasi
iii)                Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan situasi harian

MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
12

1.2 Menamakan dan menentukan nilai
i)  menamakan nombor 10 hingga 20
a)      membilang objek dalam kumpulan
b)      menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti
c)      membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang 10 hingga 20

ii)                menentukan nilai nombor 10  hingga 20
a)      menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1
b)      memadankan kumpulan objek dengan nombor
c)      membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”
d)     menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun
e)      membandingkan dua nombor dan meyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya
13


1.3  Menulis nombor

(i)  Menulis nombor hingga 20 dalam :
      (a)  Angka
      (b)  Perkataan


MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
14

1.4  Melengkapkan sebarang rangkaian
        nombor.
(i)  Membilang nombor dalam  lingkungan 20 secara :
      (a)  Satu-satu
      (b)  Dua-dua
      (c)  Lima-lima
      tertib menaik dan menurun dengan menggunakan
      pelbagai objek dan garis nombor.

(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam
      lingkungan 20 secara :
      (a)  Satu-satu
      (b)  Dua-dua
      (c)  Lima-lima
      tertib menaik dan menurun.

15

2.3  Tambah dan tolak dalam    lingkungan 20.
(i)  Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas :
      (a)  Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
      (b)  Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.
      (c)  Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah.
      (d)  Menggunakan strategi tertentu bagi membina
             dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak.
      (e)  Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan
             pengiraan tambah dan tolak.

(ii)  Tambah dan tolak dalam lingkungan 20 :
      (a)  Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
      (b)  Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan
             pengiraan tambah dan tolak.
      (c)  Menggunakan strategi pengiraan secara mental
             bagi penambahan dan penolakan.MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
16


2.4  Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi  operasi tambah dan tolak.

(i)   Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam
       lingkungan 20.
(ii)  Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui
       simulasi atau model situasi.
(iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang
       melibatkan situasi harian.

17

2.3 Tolak dalam lingkungan 10-20
(i)     Tolak dalam lingkungan fakta asas
(a)    Menyatakan secara spontan fakta asas tolak
(b)  Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah
(c)    Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tolak
(d)   Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tolak.

(ii)   Tolak dalam lingkungan 10-20
(a)    Melaksanakan pengiraan tolak
(b)   Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tolak
(c)    Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penolakan.


18

2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tolak
 (i)   Mereka cerita masalah tolak dalam lingkungan  10-20
 (ii)  Menyelesaikan masalah tolak melalui  simulasi atau modal situasi
(iii) Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan situasi harian.


MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
19

1.2 Menamakan dan menentukan nilai
 (i)   Menamakan nombor 1 hingga 100
 (a)  Membilang objek dalam kumpulan
 (b)  Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti
 (c)  Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga Sembilan
 (d)  Menamakan angka
 (ii)  Menentukan nilai nombor hingga 100
(a)       Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abacus 4:1.
(b)      Memadankan kumpulan objek dengan nombor
(c)       Membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”.
(d)      Menyusun kumpulan objek, kad gambar dank ad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
(e)       Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

20

1.3 Menulis nombor
  (i) Menulis nombor hingga 100 dalam:
  (a) Angka
  (b) Perkataan


MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
21

1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.
i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara :
a)      satu-satu
b)      dua-dua
c)      lima-lima
d)     sepuluh-sepuluh
    tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.
ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara:
a)      satu-satu
b)      dua-dua
c)      lima-lima
d)     sepuluh-sepuluh
 tertib menaik dan menurun.


22
1.5 menentukan nilai tempat bagi nombor.
i)  Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100.
ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100.
iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
23

1.6 Menganggar


1.7 Membundarkan nombor bulat
i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan
    a) menyatakan kuantitinya.
b) Menggunakan perkataan ”lebih daripada” dan ” ”kurang daripada”
i) Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan  menggunakan garis nombor.

24

1.8 Melengkapkan pola nombor
i) Mengenalpasti pola bagi siri nombor yang diberi.
ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.

25
2. TAMBAH
2.3 Tambah dalam lingkungan 100
(i) Tambah dalam lingkungan fakta asas:
(a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
(b) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
(c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah.
(d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah
(e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah
.
(ii) Tambah  dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan tambah.
(b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah.
(c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi tambah


MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
26

2.4 Membina dan menyelesaikan
      masalah yang melibatkan situasi  
     cerita bagi operasi tambah.
(i) Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100.
(ii) Menyelesaikan masalah tambah  melalui simulasi atau model situasi.
(iii) Menyelesaikan masalah tambah  yang melibatkan situasi harian.

27
2. TOLAK
2.3 Tolak dalam lingkungan 100
(i) Tolak dalam lingkungan fakta asas:
(a) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.
(b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.
(c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah.
(d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas Tolak
(e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan Tolak.

(ii) Tolak  dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan Tolak.
(b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tolak.
(c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi Tolak

28

2.4 Membina dan menyelesaikan
      masalah yang melibatkan situasi
      cerita bagi operasi tolak.
(i) Mereka cerita masalah tolak dalam lingkungan 100.
(ii) Menyelesaikan masalah tolak melalui simulasi atau model situasi.
(iii) Menyelesaikan masalah tolak yang melibatkan situasi harian.

29
3. PECAHAN
3.1  Mengenal pasti konsep satu perdua
       dan satu perempat.

(i)  Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan “setengah” , ”separuh” dan “suku” dengan  
      menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas.MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN

30

4. WANG HINGGA RM104.1  Mengenal pasti ringgit dan sen.

(i)  Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.

(ii) Mewakilkan nilai wang:
      (a)  Sen hingga RM1.
      (b)  Ringgit hingga RM10.


31

4.1  Mengenal pasti ringgit dan sen.

(iii)  Mewakilkan nilai wang dengan menggunakanabak us 4:1

(iv)  Menukar wang:
      (a)  Syiling hingga 1 ringgit.
      (b)  Ringgit hingga RM10.


32

4.2  Tambah melibatkan wang.

(i)  Tambah:
      (a)  Sen hingga RM1.
      (b)  Ringgit hingga RM10.

(ii)  Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1.

33

4.2  Tolak melibatkan wang

i. Tolak
   a.  Sen hingga RM 1
   b.  Ringgit hingga RM 10
ii. Tolak melibatkan wang dengan 
    menggunakan  abakus 4 : 1
MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
34

5. MASA DAN WAKTU

5.1 Menamakan hari dan bulan serta
      menerangkan aktiviti sejajar 
      dengan hari persekolahan.
i.  Menyatakan waktu dalam sehari.
ii.  Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam  sehari ( pada hari persekolahan sahaja )
iii. Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan.
iv. Menamakan bulan dalam setahun.

35

5.2 Menyebut dan menulis waktu

i.  Mengenalpasti dan menyatakan “ setengah “  dan “ satu perempat “
    berdasarkan muka jam.

ii. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.

36
6. PANJANG

6.1 Menggunakan unit relatif untuk
      mengukur panjang. 

i. Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.
ii. Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.
iii. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran  panjang dalam konteks ukuran panjang.

37
7. TIMBANGAN
7.1 Menggunakan unit relatif untuk timbangan.
(i)   Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai.
(ii)  Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai.
. iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.


MINGGU
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
38
8. ISIPADU CECAIR
8.1 Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.
(i)   Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai.
(ii)  Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks.
39
9. RUANG
9.1 Mengenal pasti bentuk tiga               dimensi (3D).
(i)   Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera.
(ii)  Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D.
iii) Menyusun objek mengikut pola.
iv) Membina model 3D dan menerangkannya.
40
9.2 Mengenal pasti bentuk dua                  dimensi (2D).
(i)   Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan.
(ii)  Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D.
(iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola.
(iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D.
No comments:

Post a Comment