Wednesday, 30 November 2011

Mengenal Nombor 1 hingga 9

Mari kita sebut nombor-nombor di bawah...